Otázky a odpovědi: Evidence tržeb (EET)

Vydáno: 2 minuty čtení

Po prostudování Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb (čj. 44668/17/7100-10114-050011) se domnívám, že i když jsou tržby příspěvkových organizací vyňaty z povinnosti EET, tak je zde odstavec, který říká, že tržby přijímané na základě přímého zastoupení za jiné poplatníky by naopak evidenci tržeb podléhaly. Můj dotaz se týká konkrétně těchto situací: vybíráme peníze od žáků na nákup učebnic, ty nakupujeme od nakladatelství se slevou, peníze uložíme na účet školy a posíláme je nakladatelství bezhotovostně. Ve fázi, kdy vybíráme peníze v hotovosti, vydáme doklad o příjmu. Máme poté tržbu evidovat podle zákona č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EET “)? To samé se týká nabití kreditu pro tisk či kopírování na multifunkčním kopírovacím zařízení, které máme pronajato. Tržby z tisku zasíláme bezhotovostně firmě, od které máme stroj pronajatý.

Otázky a odpovědi: Evidence tržeb (EET)
Ing.
Zdeněk
Morávek<