Otázky a odpovědi: Srážky - insolvence

Vydáno: 1 minuta čtení

Je pravda, že do příjmů, které podléhají výkonu rozhodnutí, se nezahrnují příjmy z podpory při ošetřování člena rodiny, ale pouze z nemocenských dávek a peněžité pomoci v mateřství?

Otázky a odpovědi: Srážky – insolvence
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Odpověď:
Ano, je to tak. Netýká se to však jen insolvence, ale veškerých srážek ze mzdy a z dalších příjmů. Podle ustanovení § 299 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se srážky provádějí ze dvou dávek nemocenského pojištění z celkových čtyř dávek. Provádějí se z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství a neprovádějí se z podpory při ošetřování člena rodiny a z vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. To se vztahuje i na oddlužení.

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád