Otázky a odpovědi: Nástup po rodičovské dovolené

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnankyně má smlouvu na dobu neurčitou. Od 10. 8. 2012 do 21. 2. 2013 byla na mateřské dovolené, 22. 2. 2013 až 29. 5. 2015 rodičovská dovolená s prvním dítětem, s druhým dítětem od 30. 5. 2015 do 31. 12. 2015 mateřská dovolená, od 1. 1. 2016 do současnosti. Má zaměstnavatel povinnost držet pracovní místo, popř. nabídnout jí jiné místo?

Otázky a odpovědi: Nástup po rodičovské dovolené
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Odpověď:
Váš dotaz je formulován nepřesně, neboť v daném případě není v současnosti zaměstnankyně na mateřské dovolené (ta obvykle trvá 28 týdnů), ale na rodičovské dovolené. Pokud by se žena vracela do práce z mateřské dovolené, má zaměstnavatel povinnost zařadit ji na její původní práci a pracoviště, avšak pokud by to nebylo možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadil by ji zaměstnavatel podle pracovní smlouvy (§ 47 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Jestliže se však zaměstnankyně vrací do práce z rodičovské dovolené, je zaměstnavatel vázán pouze pracovní smlouvou, tj. druhem práce, který je sjednán. V případech, kdy je druh práce sjednán šířeji (například operátor výroby), tak může při návratu z rodičovské dovolené zaměstnavatel zaměstnankyni zařadit na jinou práci či pracoviště, než na kterém původně pracovala, i když jen v rámci pracovní smlouvy.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce