Otázky a odpovědi: Účtování OFFICE 365 OLP

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak zaúčtovat fakturu, která je vystavena s textem: „Fakturujeme Vám OFFICE 365 BusinessPremium roční předplatné OLP NL v celkové výši 65 000 Kč?“ Na internetu jsem si zjistila, že OLP znamená Open Licence, a teď nevím, zda je to opravdu licence, a mám tedy účtovat na majetkové účty a tuto licenci odepisovat, anebo jde o službu – protože je v textu roční předplatné. Zároveň jsem zjistila, že náš obchodní partner nám opravdu bude tuto částku fakturovat každý další rok. Vzhledem k tomu, že částka přesáhla 60 000, tak mám strach, pokud toto zaúčtuji jako službu, že před finančním úřadem neobstojím. Myslíte, že by se dalo argumentovat tím, že je to licence na jeden rok, a tudíž není splněna podmínka delší než jeden rok, a nelze toto považovat za dlouhodobý majek? Nejsem vůbec technický typ, a tak nedokážu tuto situaci posoudit. A pokud bych měla účtovat na majetkový účet – licence, tak pak další rok budu zřejmě obdobnou částku účtovat již na služby?

Otázky a odpovědi: Účtování OFFICE 365 OLP