Otázky a odpovědi: Hlasování v SVJ

Vydáno: 1 minuta čtení

Je možno udělat shromáždění vlastníků po jednotlivých vchodech (máme jich 7) a pak hlasy sčítat? Byla by to vlastně náhrada za hlasování per rollam? Od takové situace si slibujeme větší účast vlastníků, protože máme-li se sejít jako celek, musíme objednávat sál mimo bydliště.

Otázky a odpov