Dotazy a odpovědi: Zemědělská problematika

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsem soukromě hospodařící zemědělec, který hospodaří v památkově chráněném statku. Jedná se o hospodářské budovy, které jsou součástí areálu zámku. 1/ Jako vlastník těchto budov jsem v průběhu několika let obdržel příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky, nebo dotaci na obnovu nemovité kulturní památky. Vždy se jedná o opravy např. střechy, omítky apod. O těchto příjmech účtuji v daňové evidenci jako o příjmu z podnikání zvyšující základ daně a vystavené faktury za opravy vedu jako provozní režii snižující základ daně. Je tento postup správný? 2/ Jako SHR jsem u PGRLF obdržel finanční podporu na snížení jistiny úvěru v rámci programu „Snížení jistiny úvěru – účel nákup zemědělské půdy“. Je mojí povinností tuto nakoupenou zemědělskou půdu vnést do majetku firmy, v jaké ceně a jak v daňové evidenci účtovat o poskytnuté podpoře? 3/ Můj otec, vlastník ostatních budov areálu dvora (zámek, kaplička), obdržel jako fyzická osoba-vlastník, dotaci v rámci dotačního programu 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – na opravu kapličky. Musí tuto dotaci otec uvést v daňovém přiznání v § 10 jako příjem a oproti tomu pouze ve výši dotace uplatnit výdaje na opravu kapličky? Skutečné výdaje jsou vyšší než poskytnutá dotace. Je tento postup správný?

Dotazy a odpovědi
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď
1) Předpokládám, že se jednalo o
dotace
a příspěvky