Otázky a odpovědi: Dar neziskové organizaci

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak má správně – účetně a daňově – postupovat místní jednota, jestliže jí bude darován: a) hmotný majetek, b) nemovitý majetek. Tyto majetky bude využívat k veřejně prospěšným účelům, tj. sportu, kultuře atd.

Otázky a odpovědi: Dar neziskové organizaci
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Předpo