Otázky a odpovědi: Rodičovská dovolená otce a jeho nárok na dovolenou za kalendářní rok

Vydáno: 3 minuty čtení

Od 29. 9. 2016 jsem na rodičovské dovolené jako otec syna, který se narodil 21. 6. 2015. Manželka byla se synem rovněž na rodičovské dovolené. Od 5. 12. 2016 je manželka na mateřské dovolené s naší dcerou, která se narodila dne 2. 2. 2017. Požádal jsem tedy zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou až do 2. 2. 2020. Zajímalo by mě, jestli mi za letošní rok (2017) vznikne nárok na dovolenou. Jestli dobře rozumím § 216 odst. 2 ZP – konkrétně větě: „Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklé při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.“, tak by mi měl vzniknout nárok na dovolenou za celý kalendářní rok (25 dní). Můžete potvrdit, jestli to tak skutečně je?

Otázky a odpovědi: Rodičovská dovolená otce a jeho nárok na dovolenou za kalendářní rok
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Podmínky vzniku nároku na dovolenou upravují