Otázky a odpovědi: Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci neplacené volno?

Vydáno: 6 minut čtení

Má žena pracuje v ústavu pro mentálně postižené. Vedoucí tohoto ústavu se rozhodl, že na dva měsíce uzavře jednu část pracoviště a že si její zaměstnanci mají vzít všechnu dovolenou, a ve dny, které nepokryje dovolená, mají mít neplacené volno. Může zaměstnavatel takto postupovat? A pokud ano, neměla by za toto nucené neplacené volno zaměstnanci náležet nějaká mzda, když se jedná o překážku na straně zaměstnavatele? A jak je to v tomto případě s platbou sociálního nebo zdravotního pojistného?

Otázky a odpovědi: Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci neplacené volno?
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Nejdříve k dovolené:
Nástup na dovolenou určuje zaměstnancům zaměstnavatel, ale musí být dodržen postup podle § 217 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce