Otázky a odpovědi: Nemoc přerušila výpovědní dobu

Vydáno: 3 minuty čtení

Jedná se o výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce . Zaměstnanec – můj manžel, ročník 1964, dostal výpověď. U zaměstnavatele působí odborová organizace. K organizační změně došlo dne 27. 3. 2017, k 1. 4. došlo ke snížení stavu zaměstnanců. Organizační změna byla projednána s odbory 28. 3. Zaměstnavatel doručil zaměstnanci výpověď a po ukončení běhu výpovědní doby má pracovní poměr skončit 31. 5., bude vyplaceno odstupné ve výši čtyřnásobku průměrného výdělku v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru. Výpověď zaměstnanec přijal dne 29. 3. Bohužel je ale od 9. 5. v pracovní neschopnosti, která bude trvat řádově několik měsíců. Zaměstnavatel zaměstnance nyní nutí k ukončení pracovního poměru k 31. 5. nějakým prohlášením s tím, že pokud bude nadále v pracovní neschopnosti a bude trvat pracovní poměr, bude pak mít nízké odstupné, a navíc si bude muset odpracovat zbývající dny výpovědní lhůty, po které byl v neschopnosti. Bude odstupné vypočítáváno z té nemocenské nebo z „bývalého“ platu, a jestli tedy má přistoupit na to, že podepíše ukončení pracovního poměru. A jak to pak bude dále, když bude v pracovní neschopnosti, dostane nějaké dávky v nemoci a od koho?

Otázky a odpovědi: Nemoc přerušila výpovědní dobu
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Váš