Otázky a odpovědi: EET - ÚČTENKA

Vydáno: 1 minuta čtení

Chtěli bychom přizpůsobit software tak, že číslo daňového dokladu by bylo zároveň pořadovým číslem účtenky. Problém by ale nastal s posloupností pořadových čísel účtenky, neboť ne všechny daňové doklady jsou placeny hotově, takže by mezi pořadovými čísly byly mezery. Mohlo by to tak být a nenastal by problém s finančním úřadem?

Otázky a odpovědi: EET – ÚČTENKA
Bc.
Tomáš
Brokl
Odpověď:
Tato situace je možná, ovšem nejsem si jistý, zda jste schopni unést důkazní břemeno vůči finančnímu úřadu s ohledem na průkaznost účetního záznamu. Žádný zákon neukládá poplatníkovi mít souvislou číselnou řadu, ovšem zaběhnutou praxí je osvědčeno, že je dobré mít souvislou řadu, díky které lze vše průkazně dokázat.
Je to tedy na vašem zvážení, zda jste schopni tuto situaci osvětlit a unést před správcem daně v případě jeho pochybností.

Související dokumenty