Otázky a odpovědi: ČERPÁNÍ FKSP

Vydáno: 1 minuta čtení

Z našeho FKSP mají možnost zaměstnanci čerpat příspěvek na rekreaci. Zajímal by mě příspěvek pro zaměstnance, který je zaměstnaný na dobu určitou do konce června, kdy mu končí pracovní smlouva. Zaměstnanec chce čerpat příspěvek na dovolenou v květnu. Má nárok na plnou výši nebo poloviční, protože je zaměstnán pouze půl roku?

Otázky a odpovědi: ČERPÁNÍ FKSP
Jaroslava
Křížová
Odpověď:
Podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., může zaměstnavatel poskytnout příspěvek zaměstnanci na rekreaci nebo zájezd. Doba zaměstnání není rozhodující pro výši poskytnutého příspěvku. Výše příspěvku je na zaměstnavateli a jeho směrnici pro udělování příspěvků na rekreaci.
Osvobození od daně z příjmů se vztahuje na nepeněžní plnění poskytnuté na rekreaci nebo zájezd až do výše 20 000 Kč za zdaňovací období.