Otázky a odpovědi: Pozemek u budovy ve spoluvlastnictví - nečlen

Vydáno: 3 minuty čtení

Před šesti lety byly bytovým družstvem převedeny do vlastnictví byty s přilehlými pozemky. V době vzniku společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) byly všechny pozemky až na jeden převedeny údajně majitelům bytů. V letošním roce jsme potřebovali souhlas s kácením stromu a při té příležitosti jsme zjistili, že u některých vlastníků bytů došlo k tomu, že jim nebyl převeden podíl na jednom z mnoha pozemků. V některých případech to bylo nepozorností bytového družstva, v dalších případech se tak stalo při prodeji bytu na jinou osobu (kupujícího). SVJ vzniklo ze zákona v roce 2011. Je členem SVJ ten, kdo není vlastníkem bytové jednotky? Pokud ano, má stejná práva jako ostatní členové - vlastníci bytů (znamenalo by to, že mohou do společných prostor, i když jsou jen majiteli pozemku?) Měli jsme tyto vlastníky zvát na shromáždění? Pokud nejsou členy SVJ, má právo vyžadovat úřad města souhlasy od našeho společenství nebo má povinnost tyto lidi obeslat z titulu své funkce?

Otázky a odpovědi: Pozemek u budovy ve spoluvlastnictví – nečlen
JUDr.
Petr
Pospíšil,
Ph.D., LL.M.