Otázky a odpovědi: Povinnost ověření účetní závěrky auditorem

Vydáno: 4 minuty čtení

Naše společnost je akciovou společností, která doposud podléhala povinnosti auditu. Dle změny zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ “), si nejsme jisti, zda nadále auditu podléháme. Podle § 1b ZÚ jsme mikro účetní jednotkou, která k 31. 12. 2015 překračuje pouze jednu posuzovanou hodnotu, a to aktiva. V § 20 ZÚ se pro akciové společnosti hovoří o překročení jedné z hodnot, ale pouze pro malé účetní jednotky. Naše společnost má zahraničního vlastníka. Podléháme tedy auditu, či nikoliv?

Otázky a odpovědi: Povinnost ověření účetní závěrky auditorem
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď:
Souhlasím s tazatelem, že legislativní úředníci mohli napsat účetní pravidla srozumitelněji a jasněji. Tristní je zejména formulace stěžejní podmínky – „nepřekračuje alespoň dvě z hodnot…“ – s jejímž porozuměním bude mít asi běžný člověk docela problém. Znamená to snad, že překročení dvou hodnot již naplní podmínky, n