Otázky a odpovědi: Opakovaný pracovní poměr na dobu určitou

Vydáno: 3 minuty čtení

S pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje odbornou kvalifikaci, byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 6. 2015. Porovnávám situaci našeho pedagogického pracovníka s článkem PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D., v Řízení školy 4/16, a nevím, zda správně chápu? S paní učitelkou, která nesplňuje odbornou kvalifikaci, byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 6. 2015, další pracovní poměr byl znovu uzavřen 26. 8. 2015 do 31. 7. 2016 a poslední znovu uzavřen 29. 8. 2016 do 31. 7. 2017. Chápu-li dobře podle příkladů v článku, mohla bych pracovní smlouvu uzavřít ještě jednou, ale nesmím překročit podmínku tři roky v součtu doby trvání jednotlivých pracovních poměrů na dobu určitou. Poslední pracovní poměr by tedy musel skončit v lednu 2018 s následnou tříletou přestávkou. Neexistuje jiná možnost, jak dále paní učitelku zaměstnat?

Otázky a odpovědi: Opakovaný pracovní poměr na dobu určitou
PhDr. Bc.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
Odpověď:
Na úvod jen stručně uvádím, že