Otázky a odpovědi: Kácení stromu a souhlas vlastníků

Vydáno: 2 minuty čtení

Před domem se 150 byty je vysoký strom, který zasahuje do fasády, a jehož kořeny na pozemku vytvářejí takový povrch, že již hrozí vážné nebezpečí úrazu. Jeho rozměry (měřeno ve výšce 130 cm) nám ukládají povinnost oznámit záměr pokácení stromu na městský úřad – odbor ochrany životního prostředí. Dotyčný úředník nám řekl, že musíme mít souhlas 100 % vlastníků. Jak máme tento zajistit, když v mezidobí již zemřely tři osoby z důvodu stáří, zatím nejsou známi dědicové, dědické řízení neskončilo a minimálně u jednoho zemřelého vlastníka bytu se jeví, že řízení bude ukončeno za opravdu dlouhou dobu? Je možné souhlas vlastníka vyjádřit i elektronicky jako prostou zprávu na adresu společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), nebo úřadu města, aniž by byl naskenován podpis? Úředník nám sdělil, že podpisy nemusí být ověřeny, ale k naší žádosti o písemné vyjádření jen odkázal na paragraf související s kácením dřevin.

Otázky a odpovědi: Kácení stromu a souhlas vlastníků
JUDr.
Petr
Pospíšil,
Ph.D., LL.M.