Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 1 minuta čtení

Naše firma obchoduje se zbožím a je neplátcem DPH. Aktuálně si nás našla firma ze Slovenska, která by chtěla nějaké zboží dodat. Jak by toto případné dodání ovlivnilo naše plátcovství DPH? Je nutné se při prodeji zboží na Slovensko registrovat k DPH? (případně je nutné to udělat obecně – tj. pokud by se jednalo také o prodej zboží, ale nebylo by to na Slovensko, ale například do Německa?) Jak toto ovlivňuje fakturace poštovného, což je služba?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
ODPOVĚĎ
V souvislosti s dodáváním zboží z tuzemska do jiného členského státu osobou povinnou k dani, která není plátcem a má sídlo v tuzemsku, neukládá zákon o DPH registrační povinnost v tuzemsku dodavateli zboží. Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, se stane podle § 6i zákona o DPH identifikovanou osobou, poskytne-li službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně. Jedná-li se o poštovné, které je účtováno zákazníkovi, které mu je posíláno zboží, zahrnuje se podle § 36 odst. 3 zákona o DPH do základu daně za dodávané zboží. Znamená to, že se nechápe jako samostatná služba a v souvislosti s jeho fakturaci do jiného členského státu registrační povinnost také nevzniká.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty