Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vydáno: 13 minut čtení

Současnou právní úpravu ochrany osobních údajů představuje zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která stejně jako národní úpravy ostatních států Evropské unie vznikla na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
JUDr.
Eva
Janečková
Nové nařízení EU č. 2016/679
V posledních letech se však stále více ukazovalo, že jak směrnice, tak prováděcí právní předpisy jednotlivých států jsou zastaralé a nereflektují současný vývoj ve zpracování osobních údajů ani potřebu předávat osobní údaje mezi jednotlivými státy, což nejednotná právní úprava značně komplikuje.
Dne 27. dubna 2016 proto schválil Evropský parlament konečnou podobu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Jedná se o nová pravidla v oblasti ochrany osobních údajů. Nařízení EU jsou pro členské státy závazná a přímo použitelná.
Platí v celém svém rozsahu v celé EU. To znamená, že zmíněné nařízení nahradí dosud platnou národní právní úpravu, realizovanou zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení musí členské země do 6. května 2018 převést do vnitrostátní legislativy, nařízení začne platit od 25. května 2018.
Nařízení přináší některé úplné novinky. Mezi ně patří i povinnost některých správců a zpracovatelů osobních údajů jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osob