Fakturace spolku

Vydáno: 2 minuty čtení

Může předseda spolku vystavovat stejnému spolku faktury?

Fakturace spolku
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 18949
Odpověď:
Obecně je možné konstatovat, že úprava spolků v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), takovýto postup nevylučuje, rozhodující by potom samozřejmě bylo, co by mělo být předmětem této fakturace. Jak vyplývá z § 244 OZ, stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Ať už je ale předseda spolku statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, případná odměna za výkon této funkce by předmětem fakturace být neměla, měla by být vyplácena na základě smlouvy o výkonu funkce či jiného obdobného smluvního vztahu. Jenom doplňme, že vztah spolku a předsedy jako statutárního orgánu, případně člena tohoto orgánu, nelze řešit pracovněprávním vztahem, protože se nejedná o výkon závislé práce.
Pokud ovšem předseda spolku současně vykonává podnikatelskou činnost a v rámci této své podnikatelské činnosti poskytuje spolku odpovídající plnění, potom je možné, aby za tuto činnost spolku vystavoval faktury. Tato plnění by se měla uskutečňovat za obvyklých podmínek, které jsou běžné pro obdobné právní vztahy bez tohoto personálního spojení.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník