Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru

Vydáno: 1 minuta čtení

V pracovních smlouvách máme uvedeno: Dnem nástupu do práce je 1. 10. 2017. Nemáme tam dále uvedeno, že tímto dnem vzniká pracovní poměr. Jde nám o to, zda je to v pořádku a nemusí být v pracovní smlouvě uvedena i tato věta.

Pracovní smlouva – vznik pracovního poměru
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 18938
Odpověď:
Otázku okamžiku vzniku pracov­ní­ho poměru řeší § 36 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), který uvádí, že pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
Uvedení dne nástupu do práce je v pracovní smlouvě povinným údajem, jeho absence by mohla mít za následek neplatnost pracovní smlouvy.
Od pracovní smlouvy je možno v době od podpisu pracovní smlouvy do dne nástupu do práce za určitých podmínek odstoupit – § 34 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Pokud k takovéto situaci nedošlo, je dnem vzniku pracovního poměru den faktického nástupu do zaměstnání.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce