Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 5 minut čtení

Fyzická osoba nepodnikatel vlastní pozemky. Získané dědictvím (v soukromém držení cca 20 let). V současné době byl na části pozemku vytěžen les, vybudovaná příjezdová komunikace a přivedena elektrická energie. Náklady dosáhly cca 4,5 mil. Kč. Nyní bude probíhat postupné rozdělování pozemku a jejich prodej. Jak v takovém to případě proběhne zdanění u DPH a u daně z příjmů?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
ODPOVĚĎ z pohledu DPH
V uvedeném případě se jedná z hlediska zákona o DPH o problematickou záležitost. Sporné je, zda se bude jednat o ekonomickou činnost, která je předmětem DPH, či nikoliv. Podle