Začátek evidenční povinnosti EET

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsem zemědělským podnikatelem a drobným odběratelům prodávám za hotové pouze výrobky vlastní produkce, to je obilí, brambory, luštěniny, olejniny. Vztahuje se na mě evidenční povinnost elektronická evidence tržeb (dále jen „EET“) již od 1. 3. 2017 nebo až 1. 3. 2018?

Začátek evidenční povinnosti EET
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 18468
Odpověď:
V úvahu mohou přicházet dvě varian­ty, a to podle toho, pod jakým kódem klasifikace ekonomických činností bude tato činnost zařazena. Může se jednat buď o maloobchod zařazený pod kódem NACE 47 s ­povinností evidence tržeb od 1. 3. 2017, nebo o rostlinnou a živočišnou výrobu, myslivost a související činnosti zařazené pod kódem NACE 01 s povinností evidence ­tržeb od 1. 3. 2018. Jak vyplývá z vysvětlivek ke klasifikaci NACE, za velkoobchod a maloobchod se považuje nákup a prodej bez dalšího zpracování, a to jakéhokoliv druhu zboží, a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží. Prodej bez dalšího zpracování zahrnuje činnosti (úkony) spojené s obchodem, např. třídění, klasifikování a sestavování zboží, míchání (míšení) zboží, např. písku, plnění do lah­ví (s předchozím mytím lahví nebo bez mytí), balení, vybalování a přebalování pro rozdělování na menší množství, skladování (i mražením nebo chlazením).
Pokud jsou tedy prodávány pouze produkty vlastní produkce, nejedná se o maloobchod, ale jedná se o rostlinnou výrobu, která je zahrnuta pod kódem NACE 01. Z toho důvodu tak podle mého názoru vzniká povinnost evidovat tyto tržby ve třetí fázi, tedy od 1. 3. 2018.

Související dokumenty