SVJ - účtování v domě s 10 byty

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsme začínající společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) jen s 10 byty. Chceme si účtovat sami. Můžete nám poradit nejdůležitější kontace? Některé účetní nám tvrdí, že nemusíme používat výsledkové účty, že stačí účtovat rozvahově. Vlastníci mají své kotle na topení a ohřev vody. Ve vyúčtování budeme mít tedy jen spotřebu vody a spotřebu energie za několik žárovek na chodbách. V domě nemáme ani výtah, uklízíme si sami, nemáme žádné neplatiče. Předpis jsme dělali minulých 5 měsíců MD 311/D 378 a platbu MD 221/D 378.

SVJ – účtování v domě s 10 byty
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 18395
Odpověď:
Je nutné začít tím, že je potřeba rozlišit, co je nákladem a výnosem samotného SVJ, a co je nákladem a výnosem či přesněji příjmem a ­výdajem samot