Srážková daň - převod fondu oprav na SVJ

Vydáno: 1 minuta čtení

Stavební bytové družstvo na základě rozhodnutí shromáždění delegátů přiděluje v rámci schválení účetní závěrky za předchozí období a rozdělení hospodářského výsledku do zvláštních fondů určených na opravu bytových domů část dosaženého zisku. V případě vzniku SVJ, kdy správa bytových domů přechází na vzniklé společenství, jsou tyto fondy převáděny zároveň s dlouhodobou zálohou na opravy domu do společenství pro budoucí použití na opravy domu. Vzniká v tomto případě povinnost srazit při vyplacení částky z tohoto fondu na účet společenství srážkovou daň?

Srážková daň – převod fondu oprav na SVJ