Srážková daň - převod fondu oprav na SVJ

Vydáno: 1 minuta čtení

Stavební bytové družstvo na základě rozhodnutí shromáždění delegátů přiděluje v rámci schválení účetní závěrky za předchozí období a rozdělení hospodářského výsledku do zvláštních fondů určených na opravu bytových domů část dosaženého zisku. V případě vzniku SVJ, kdy správa bytových domů přechází na vzniklé společenství, jsou tyto fondy převáděny zároveň s dlouhodobou zálohou na opravy domu do společenství pro budoucí použití na opravy domu. Vzniká v tomto případě povinnost srazit při vyplacení částky z tohoto fondu na účet společenství srážkovou daň?

Srážková daň – převod fondu oprav na SVJ
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 18311
Odpověď:
Jak vyplývá z § 36 odst. 2 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), zvláštní sazba daně ve výši 15 % se uplatní na příjmy z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu. V tomto případě se ale nejedná o situaci, že zisk byl vyplacen, ale po zdanění byl přidělen do fondu. A následně byl tento fond, tedy vlastně zisk po zdanění, převeden na vzniklé společenství vlastníků, což je postup vyplývající ze související právní úpravy. V tomto případě, podle mého názoru, nelze situaci posuzovat tak, že by společenství vlastníků jednotek vznikal příjem, který by byl předmětem daně ve smyslu § 18 ZDP, a proto uplatnění srážkové daně při převodu této částky nepřipadá v úvahu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů