Vedlejší hospodářská činnost - školství

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme základní škola a naši učitelé vedou kroužky pro naše žáky, jedná se většinou o jazykové kurzy. Kurzovné, které rodiče zaplatí, pokryje jen náklady na odměnu pro učitele na základě dohody o pracovní činnosti, nic víc. Děláme to tak správně, když se jedná o naše učitele i žáky, nebo i v tomto případě musí doplňková činnost vydělávat?

Vedlejší hospodářská činnost – školství
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 19211
Odpověď: