Kamery na pracovišti

Vydáno: 2 minuty čtení

Jaké povinnosti mi vyplývají z toho, že mám pracoviště – sklady, prodejny, venkovní areál – monitorováno kamerami? Jak mám tuto informaci sdělit zaměstnancům? Musí s tím souhlasit? Jaké záznamy mohu z toho čerpat? To, že mám pracoviště monitorované kamerami, musím sdělovat nějakým úřadům?

Kamery na pracovišti
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 19075
Odpověď:
Problematiku upravuje v § 316 odst. 2 a 3 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.
Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.
V uváděném případě je zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele pro monitoring zřejmě dána. Je však nutno splnit další podmínku, tj. o monitorování, jeho účelu a rozsahu informovat předem zaměstnance. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že správce je oprávněn shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu. Pokud by šlo o monitorování s pořizováním záznamů, je podle § 16 odst.1 téhož zákona ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje, povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů. Při monitorování je správce údajů povinen dbát pravidel uvedených zejména v § 5, 11 a 13 tohoto zákona.