SVJ a dlouhodobé zálohy - fond oprav

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsem vlastníkem bytu a spoluvlastníkem suterénních prostor, které společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) pronajímá. Příjem z nájmu je mým příjmem v § 9 ZDP . Na shromáždění vlastníků jsme se ale rozhodli tento příjem převést do tzv. fondu oprav – dlouhodobých záloh. V roce 2016 jsme nedělali žádné velké akce, takže fond oprav čerpán nebyl. Je pro mě příjem, který současně vydám do fondu oprav, také výdejem, a základ daně je tedy nula nebo je výdajem až taková akce SVJ, při které se fond oprav použije?

SVJ a dlouhodobé zálohy – fond oprav
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 19000
Odpověď:
Daňový režim příjmu je nutné posuzovat v tom zdaňovacím období, kdy ho bylo dosaženo, není tedy možné přesunout jeho zdanění do zdaňovacího období, kdy bude např. uskutečněna určitá stavební akce z fondu oprav. Je nutné také doplnit, že vlastník musí dosažený příjem z nájmu zdanit i v případě, že bude shromážděním rozhodnuto, že tyto příjmy budou převedeny do fondu oprav. Proti příjmům z nájmu je možné uplatnit buď výdaje ve skutečné výši, nebo v paušální výši 30 % z příjmů, pokud poplatník žádné skutečné výdaje neeviduje. To může být i tento případ, pokud je v dotazu uvedeno, že žádné velké akce nebyly realizovány, i když problematika souvisejících výdajů je složitější a nelze bez bližší znalosti situace vyslovit jednoznačný závěr.
Převod příjmů z nájemného do fondu oprav nelze posuzovat jako výdaj, který je možné uplatnit proti těmto příjmům z nájemného. Jedná se pouze o jiný způsob vyplacení těchto prostředků, který není možné považovat za výdaj na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů