SVJ a dlouhodobé zálohy - fond oprav

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsem vlastníkem bytu a spoluvlastníkem suterénních prostor, které společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) pronajímá. Příjem z nájmu je mým příjmem v § 9 ZDP . Na shromáždění vlastníků jsme se ale rozhodli tento příjem převést do tzv. fondu oprav – dlouhodobých záloh. V roce 2016 jsme nedělali žádné velké akce, takže fond oprav čerpán nebyl. Je pro mě příjem, který současně vydám do fondu oprav, také výdejem, a základ daně je tedy nula nebo je výdajem až taková akce SVJ, při které se fond oprav použije?

SVJ a dlouhodobé zálohy – fond oprav