Dar poskytnutý spolkem

Vydáno: 4 minuty čtení

Spolek, který vede jednoduché účetnictví, daroval v roce 2015 postiženému výtěžek z charitativního plesu ve výši 20 000 Kč. Z hlediska daně z příjmu ale členové spolku nevěděli, že napřed musí dar zdanit a následně ho můžou darovat. Využili proto za rok 2015 v daňovém přiznání § 20 daně z příjmu a HV snížili o výši poskytnutého daru, a tím ušetřili 19 %, tj. 38 00 Kč, a nemuseli platit daň. Dosaženou úsporu však musí v následujících třech letech využít ke krytí nákladů souvisejících s činností spolku. Spolek však má pouze příjmy z darů a dobrovolného vstupného a ty skoro v plné výši využije na úhradu svých nákladů. Úsporu na dani by museli členové spolku uhradit z členských příspěvků v následujících letech. Existuje i jiné řešení, je nějaká publikace, která se zabývá konkrétními případy příjmů a výdajů spolků?

Dar poskytnutý spolkem
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 18983
Odpověď:
Nejdříve k problematice zd