Dotazy a odpovědi: Vypořádání převodu nemovité věci mezi manželi

Vydáno: 4 minuty čtení

Tazatel uvádí, že v současné době řeší vypořádání převodu poloviny nemovité věci – rodinného domu po rozvodu manželství. Nabyvatel se tak stává výlučným vlastníkem celé nemovité věci. Tazatel se dotazuje, zda má jako nabyvatel povinnost platit daň z převodu nemovité věci, když původně byl jejím výhradním vlastníkem. Za trvání manželství daroval manželce ideální polovinu této nemovité věci. Nyní v rámci vyrovnání majetkových vztahů mu bývalá manželka spoluvlastnický podíl na rodinném domě zpět převádí. Rodinný dům nebyl ve společném jmění manželů, nýbrž v podílovém spoluvlastnictví. Tazatel se ptá, zda platí osvobození od daně z převodu nemovité věci i v tomto případě, když je vypořádání podílového spoluvlastnictví svou povahou i vlastnostmi stejné jako vypořádání společného jmění manželů

Daň z nabytí nemovitých věcí
Mgr.
Vladimíra
Bedáňová
ODPOVĚĎ
Obecná právní úprava obsažená v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „