Občerstvení pro žáky a rozhodčí

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak zaúčtovat občerstvení nakupované pro žáky a rozhodčí, při sportovních utkáních ve „Spolku sportovců“, který dostává dotaci na hospodaření z obce, má i vlastní příjmy ze vstupného apod. - jde o občerstvení na účet č. 513000? Jak je to pak daňově, může ho dát do nákladů nebo se musí rozlišovat výdaje, na které dostal dotaci z obce, a výdaje, které pokryje z vlastní činnosti (ze vstupného, z pořádání plesu, z příspěvků apod.)?

Občerstvení pro žáky a rozhodčí
Ing.
Miroslava
Kočová,
ID 17733/2016
Odpověď:
Při účtování občerstvení pro žáky a rozhodčí je potřeba především rozlišit, za jakým účelem bylo občerstvení nakupováno, a zda je v podmínkách hospodaření s dotací, že z této
dotace
může občerstvení hradit, či nikoli. Většinou se do
dotace
uznávají takové náklady na občerstvení, které se podává v rámci soustředění či soutěží. Takové občerstvení se spíše chápe jako stravování. Jako občerstvení nedaňové by se účtovalo například občerstvení při oslavě vítězství v turnaji apod. Konkrétní způsob účtování doporučuji upravit ve vnitřní účetní směrnici, kdy lze buď účet 513 analyticky rozdělit na daňově uznatelný (stravování) a neuznatelný (občerstvení), nebo účet 513 ponechat pro občerstvení jako takové a pro stravování použít jiný účet (opět záleží na charakteru stravování - pokud koupíte žákům např. pečivo a sýr, může se jednat o účet 501x, pokud jim zakoupíte oběd v restauraci, lze použít např. účet 518x nebo 549x). Rozdělovat občerstvení podle účelu je třeba i v situaci, kdy nemáte žádnou dotaci, a vše musíte hradit z vlastních zdrojů. Stejně tak je třeba zohlednit, zda občerstvení souvisí s hlavní nebo doplňkovou činností. Ve směrnici je třeba stanovit postup, který pak organizace dodržuje vždy stejný.

Související dokumenty