Kolektivní smlouva a rada města

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme společnost, kterou vlastní město. V současné době kolektivně vyjednáváme, jednání se protahuje. Jednatel společnosti se vymlouvá, že musí nejdříve kolektivní smlouvu projednat s radou města. Zdá se nám to nelogické, rada města přece není smluvní stranou kolektivní smlouvy. Jaký je váš názor?

Kolektivní smlouva a rada města
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Jednatel společnosti má právo za společnost jednat, kolektivní smlouvu podepsat zrovna tak, jak zaměstnancům podepisuje pracovní smlouvy. Chápu, že rada města, jelikož je město jediným společníkem, může dát jednateli společnosti finanční „mantinely“, v rámci kterých bude kolektivní smlouvu uzavírat, ale dále nemůže rada města do jednání o kolektivní smlouvě zasahovat. V praxi se s tímto postupem společníků setkáváme velmi často, ale jak správně v dotaze uvádíte, rada města není smluvní stranou kolektivní smlouvy. Záleží však také na jednateli společnosti, jak dalece si vůči městu dokáže svou „nezávislou“ pozici obhájit. Možná by stálo za to oslovit vedení města s dotazem, v čem je u uzavření vaší kolektivní smlouvy problém, podotknout například, že kolektivní smlouva slouží jako nástroj pro udržení sociálního smíru na pracovišti, a podle toho, jak bude vedení města reagovat, se dále zařídit. Uzavření kolektivní smlouvy je skutečně o vyjednávání.

Související dokumenty