Těhotenství ve výpovědní době

Vydáno: 2 minuty čtení

Po ukončení rodičovské dovolené (RD) jsme dostala výpověď z důvodu nadbytečnosti. Ve výpovědní době jsem doma na překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Nyní jsem zjistila, že jsem těhotná. Co bude dál, jak tuto situaci řešit? Četla jsem, že se přeruší běh výpovědní doby, a ten pak doběhne až po rodičovské dovolené. Jak to ovšem bude do doby, než budu moci nastoupit na mateřskou dovolenou (MD)?

Těhotenství ve výpovědní době
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď
Především zaměstnavateli musíte oficiálně na základě lékařského potvrzení oznámit, že jste těhotná. Zaměstnavatele upozorněte na to, že tímto oznámením váš pracovní poměr trvá i nadále. Máte pravdu, že se tímto oznámením přeruší běh výpovědní doby, a ta pak doběhne po vaší rodičovské dovolené. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, platí, že jestliže byla dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby (nemoc, těhotenství, MD, RD) tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Ptáte se, jak to bude do nástupu na MD. Dostala jste výpověď pro nadbytečnost, to znamená, že práce pro vás není, proto budete dál na překážkách v práci na straně zaměstnavatele. V takovýchto situacích někdy zaměstnavatel nutí zaměstnankyni, aby období do nástupu na MD řešila pracovní neschopností. Samozřejmě, že takto postupovat nemusíte.
Dále je nutno upozornit, že pokud byste chtěla žádat po skončení MD a nástupem na RD o dovolenou, nejste v době dovolené ze zákona ochráněna před výpovědí a pak by zaměstnavatel mohl pracovní poměr ukončit v době vaší dovolené (zbytek výpovědní doby by uplynul v době dovolené). Z tohoto důvodu je lepší ve vašem případě nechat si proplatit dovolenou při ukončení pracovního poměru, tj. po MD, RD a uplynutí zbytku výpovědní doby, pokud vám ovšem zaměstnavatel po RD nenařídí čerpání této dovolené právě v době, kdy bude plynout zbytek výpovědní doby.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce