Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsem na rodičovské dovolené se synem, kterému budou 1. 5. 2017 tři roky. Se zaměstnavatelkou jsem se ústně dohodla na čtyřleté rodičovské dovolené a na tomto základě jsem si i zažádala o čtyřletou rodičovskou dovolenou. Ve společnosti jsem pracovala rok a pak jsem měla velmi rychle za sebou 3 děti, takže jsem doma již sedmý rok. Nyní mi volala účetní firmy, že mi po třech letech bude končit rodičovská dovolená. Společnost je na tom tak, že se přestěhovala, a kromě majitelky nemá již žádné zaměstnance a asi ani příjmy. Chtěla bych se poradit, co mám v tomto případě dělat? Nechci přijít o rodičovský příspěvek. Navíc se společnost přestěhovala a mně místo již zaniklo, protože nemá žádné jiné zaměstnance.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Rodičovská dovolená je pojem pracovního práva a souvisí s trváním pracovního poměru. Rodičovskou dovolenou upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 196, kdy k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne 3 let věku.
Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory upravená zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Pobírání rodičovského příspěvku s trváním či netrváním pracovního poměru nesouvisí. Naopak, pobírání rodičovského příspěvku nijak neomezuje výkon výdělečné činnosti, jen musí být zajištěna péče o dítě. Blíže viz na www.mpsv.cz.
Doporučovala bych vám, pokud máte ještě s kým jednat, a podle toho, co jste v dotaze uvedla, abyste pracovní poměr k datu 3 let věku dítěte ukončila dohodou. Dohodu můžete uzavřít třeba zítra s tím, že datem ukončení bude den dovršení 3 let vašeho syna.
V případě ukončení pracovního poměru musíte dostat potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Budete-li se evidovat na úřadu práce, vyplácela by se podpora ze mzdy v národním hospodářství.
V případech, kdy doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15násobek (3 885 Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12násobek (3 108 Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobek (2 894 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015 činí 25 903 Kč.