Oznámit, či neoznámit těhotenství zaměstnavateli?

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsem od května 2016 zaměstnána na dobu určitou. Smlouva mně končí v lednu 2017. Nyní (polovina prosince 2016) jsem zjistila, že jsem na počátku (6. týden) těhotenství. Těhotenství již potvrdil gynekolog. Jsem povinna tuto skutečnost zaměstnavateli oznámit?

Oznámit, či neoznámit těhotenství zaměstnavateli?
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nenalezneme žádnou povinnost k oznámení těhotenství. Po poradě s ošetřujícím lékařem musíte sama zvážit, zda vaše práce může těhotenství ohrozit. Gynekolog u některých specifických profesí sám do poručí, nebo někdy dokonce oficiálně vystaví potvrzení o ohrožení těhotenství danou prací, a zaměstnavatel má pak povinnost převést zaměstnankyni na jinou vhodnou práci. Jsou profese, u kterých je zákaz výkonu práce v době těhotenství, a to na základě vyhlášky č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).
Pokud jde o váš případ, kdy těhotenství není výkonem vaší práce nijak ohroženo, pak platí, že lékař musí ctít lékařské tajemství a na vás je, zda těhotenství zaměstnavateli oznámíte, či neoznámíte. I v těhotenství pro zaměstnavatele odvedete kus práce na základě další pracovní smlouvy. Je víc než pravděpodobné, že v případě, že těhotenství zaměstnavateli oznámíte dříve, než bude uzavřena další pracovní smlouva, mohla by tato skutečnost uzavření smlouvy ovlivnit.