Nárok na dovolenou při odchodu do důchodu

Vydáno: 1 minuta čtení

Spolupracovník odchází 6. ledna 2017 do důchodu. Má nárok na dovolenou za dny odpracované v roce 2017?

Nárok na dovolenou při odchodu do důchodu
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Podmínkou vzniku nároku na dovolenou za příslušný kalendářní rok je odpracování 60 dnů.
Druhou možností vzniku nároku na dovolenou je dovolená za odpracované dny v příslušném kalendářním roce. Platí pak, že zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. V roce 2017 váš spolupracovník odpracuje 5 dní. Za tyto odpracované dny mu nárok na dovolenou nevznikne.
Jelikož zaměstnanec ukončuje pracovní poměr, připomínám, že může mít ještě „starou“ nevyčerpanou dovolenou a má nárok na její proplacení (má nárok na náhradu mzdy za dovolenou).

Související dokumenty