Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel – fyzická osoba, a současně společník menší stavební společnosti s ručením omezeným, si jako živnostník pořizuje na finanční leasing osobní automobil. Automobilem jezdí jak pro vlastní podnikání, tak i pro potřeby společnosti s ručením omezeným, kde je společníkem s tím, že za práci pro společnost s ručením omezeným pobírá příjem zdaňovaný jako příjem podle § 6 ZDP , tj. ze závislé činnosti. Jak má podnikatel zahrnovat úplatu do daňových výdajů a jak uplatňovat výdaje na pracovní cesty?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.