Pořízení majetku SVJ

Vydáno: 2 minuty čtení

Společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) si ve společných prostorách nechalo vybudovat domovní předávací stanici tepla. Cena díla je cca 300 000 Kč. Prosím o sdělení, jakým způsobem bude SVJ tuto vlastně investici účtovat? Zda se bude jednat o majetek, který bude evidován na majetkových účtech, a jakým způsobem bude odepisován.

Pořízení majetku SVJ
Blažena
Petrlíková,
ID 17731/2016
Odpověď:
Předpokládáme, že společenství jako právnická osoba, která nemůže podnikat, nemělo na zbudování domovní předávací stanice tepla vlastní peněžní zdroje. Za předpokladu, že byly použity zdroje poskytnuté vlastníky jednotek, tj. členy společenství (např. z dlouhodobých záloh tzv. fondu oprav), pak se jedná o majetek členů, nikoliv majetek společenství jako právnické osoby. Za podmínek uvedených shora, každý člen společenství vlastní určitý podíl na věci ve spoluvlastnictví. Odpisy zařízení může evidovat administrativně společenství. Účetně odpisuje, pokud je účetní jednotkou, samostatně každý ze spoluvlastníků v poměru jeho spoluvlastnického podílu na společné věci. Ti vlastníci, kteří jednotku pronajímají za úplatu, mohou do základu daně z příjmů dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (pokud neuplatňují výdaje paušální sazbou) uplatnit poměrnou část zjištěných daňových odpisů a to ve výši spoluvlastnického podílu na společné věci.
Na majetkových účtech účtové třídy 0 společenství evidovat domovní předávací stanici tepla nebude, není to jeho vlastní majetek (viz podmínky v prvním odstavci). Majetek ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek lze evidovat v účetnictví společen ství jako závazek na podrozvahových účtech účtové skupiny 97-99.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů