Zařazení technického zhodnocení svěřeného majetku do evidence majetku

Vydáno: 3 minuty čtení

Příspěvková organizace obce (škola) dostala od zřizovatele jako svěřený majetek budovu s pozemky a venkovním hřištěm, které zařadila do evidence majetku pod jedním inventárním číslem a současně zaúčtovala na účet 021-Stavby. Nyní zřizovatel prováděl technické zhodnocení venkovního hřiště (cca 100 000 Kč), které po jeho dokončení předal škole. Organizace toto technické zhodnocení zaúčtovala na účet 021, ale do evidence majetku ho zařadila pod novým inventárním číslem a začala ho samostatně odepisovat. Je tento postup správný? Pokud ano, které předpisy ho upravují?

Zařazení technického zhodnocení svěřeného majetku do evidence majetku
Ing.
Miroslava
Nebuželská,
ID 17794/2016