Dar škole

Vydáno: 2 minuty čtení

Náš zaměstnanec zaplatil škole, ve které se učí jeho děti, 20 000 Kč a ve skutečnosti to představuje školné. Škola vystavila na tuto částku darovací smlouvu, ve které není uveden účel, na který byl „dar“ poskytnut. Zaměstnanec chce po nás tento „dar“ uplatnit v ročním zúčtování daně. Pokud by chtěl zaměstnanec darovat škole dar (tedy mimo školného), co by darovací smlouva musela obsahovat?

Dar škole
Ing.