Elektronická evidence tržeb - BD a SVJ

Vydáno: 2 minuty čtení

Dotkne se EET nějakým způsobem bytových družstev (dále jen „BD“ a společenství vlastníků jednotek / dále jen „SVJ“) - zda budou následující tržby těchto subjektů předmětem EET: - hotovostní příjem nájmu resp. záloh na služby od nájemců BD, resp. členů SVJ (vlastníků), - hotovostní příjem z pronájmu nebytových prostor nájemci mimo BD, SVJ - např. v přízemí domu je restaurace (výnosy z tohoto pronájmu jsou předmětem daně z příjmů právnických osob u BD, resp. fyzických osob u SVJ), - jaký další případný příjem bytových družstev, resp. SVJ, by byl předmětem EET?

Elektronická evidence tržeb - BD a SVJ
Ing.
Kateřina
Kurková,
ID 17878/2016
Odpověď:
V současnosti je dost informací k EET na stránkách www.e-trzby.cz a zároveň byl zveřejněn metodický pokyn k aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, čj. 119930/16/7100-10114-109736. Na SVJ se tato povinnost nebude vztahovat - případné hotovostní úhrady od vlastníků jednotek se týkají příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů (příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady za služby spojené s užíváním jednotek). Pokud by ale SVJ vybralo hotovost za zdanitelný příjem a nejednalo by se o ojedinělý příjem (v praxi si to moc neumím představit, ale je to možné), pak mu povinnost zajišťovat EET vznikne. Co se týká BD, zatím se předpokládá, že příjem za nájem nebude podléhat EET, ale různé manipulační poplatky, které v sobě již obsahují zisk družstva, budou EET podléhat. V současnosti Svaz českomoravských bytových družstev zjišťuje informace související s uplatněním či neuplatněním EET v konkrétních případech a můžeme v budoucnu očekávat upřesnění k problematice kolem EET v BD i SVJ. Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí, včetně bytů a nebytových prostor jsou zařazeny ve 3. etapě, tj. od 1.3.2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb