Sazba DPH činností sportovního klubu

Vydáno: 1 minuta čtení

Nezisková organizace (spolek) poskytuje zejména služby v oblasti sportu (především tenis, indoorgolf, fitness centrum), a to jak členům, tak široké veřejnosti. Spolek mj. vlastní tenisové kurty a sportovní halu. Kromě členských příspěvků má spolek tržby z následující činnosti (v rámci své hlavní činnosti): vstup na sportoviště (kurty, hala) - například vstup na jeden kurt včetně využití zázemí (sprchy, šatna) - vstup na sportoviště včetně zapůjčení tenisových raket, míčů apod. - vstup na sportoviště včetně lekce s trenérem; vstup do fitness centra; využití indoorgolfu; pořádá tenisové turnaje, kde vybírá startovné - komerčním způsobem ojediněle organizace pořádá na zakázku tenisový turnaj pro uzavřenou skupinu lidí - např. firma si objedná zajištění tenisového turnaje pro své zaměstnance, kdy součástí komplexní služby (turnaj trvá většinou celý den) je vstup na samotné kurty, zapůjčení tenisového vybavení, zajištění věcných cen, pitný režim, občerstvení, organizační/personální zajištění - toto vše fakturuje jako jednu celkovou částku; pořádá prázdninové kempy pro děti, kde je podstatou intenzivní výuka tenisu a sportovní příprava; pořádá „tenisovou školu“, což je systematický trénink tenisu; má vlastní tenisový oddíl (registrovaný u ČSTV), jehož členové jsou aktivními hráči - od nich pak přijímá platby za sportovní přípravu (využití sportoviště, trenér apod.). V jakých případech se použije osvobození od DPH dle § 61 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), případně tam, kde osvobození není možné, jaká sazba DPH se použije?

Sazba DPH činností sportovního klubu