Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci musel 1. 3. přerušit podnikání s tím, že činnost opět zahájil 1. 6. V loňském roce si na finanční leasing pořídil osobní automobil, a to na dobu 5 let. Kolik poměrných částí úplaty může podnikatel v letošním roce uplatnit do daňových výdajů?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Do daňových výdajů může podnikatel uplatnit 9 poměrných částí úplaty. Byla-li podnikatelská činnost přerušena 1. 3. a poté zahájena 1. 6., nelze do daňových výdajů uplatnit úplatu za březen až květen, kdy poplatník nepodnikal.

Související dokumenty