Legislativní novinky s komentářem - Centrální evidence účtů

Vydáno: 5 minut čtení

Parlament České republiky se dne 24.8.2016 usnesl na zákoně, kterým se vytváří centrální evidence účtů. Po podpisu prezidenta byl zákon publikován ve Sbírce zákonů dne 21.9.2016 pod číslem 300/2016 Sb. , o centrální evidenci účtů.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Monika
Horáková
Jak uvádí důvodová zpráva hlavním cílem vzniku centrální evidence účtů (dále jen „CEÚ“) je umožnění orgánům veřejné moci jednoduše zjistit v rámci jednotného registru, u které úvěrové instituce (tzn. u které banky, družstevní záložny nebo pobočky) má