Monika Horáková

  • Článek
Parlament České republiky se dne 24.8.2016 usnesl na zákoně, kterým se vytváří centrální evidence účtů. Po podpisu prezidenta byl zákon publikován ve Sbírce zákonů dne 21.9.2016 pod číslem 300/2016 Sb. , o centrální evidenci účtů.
Vydáno: 18. 11. 2016