Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Soukromý lékař uzavřel leasingovou smlouvu na zdravotní techniku. Doba trvání leasingové smlouvy je 60 měsíců. Tato smlouva vstoupila v účinnost 1. 2. 2016, k předání předmětu leasingu došlo již koncem ledna. Zdravotní techniku začal skutečně využívat až v dubnu po zaškolení zdravotnického personálu. Od kdy může poplatník začít uplatňovat časově rozlišené leasingové splátky do daňově uznatelných nákladů?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Zákon o daních z příjmů v § 21d odst. 1 písm. d) ZDP stanoví mimo jiné, že doba finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Pokud leasingová smlouva vstoupila v platnost od 1. 2. 2016 s tím, že k tomuto datu měl poplatník k dispozici funkční zdravotní techniku, je možno v tomto zdaňovacím období uplatnit do daňových výdajů 11 poměrných částí úplaty, tj. od února, kdy smlouva vstoupila v platnost, do prosince.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů