Účetní a daňové aspekty bezúplatně nabytého DHMa DNM (včetně DHM a DNM pořízeného z dotace nebo účelového daru) v NNO, 2. část

Vydáno: 20 minut čtení
Účetní a daňové aspekty bezúplatně nabytého DHM1) a DNM2) (včetně DHM a DNM pořízeného z dotace nebo účelového daru) v NNO3)
Ing.
Miroslava
Nebuželská,
22HLAV s. r. o.
Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, pokud nestátní nezisková organizace vlastní dlouhodobý majetek, často ho nabyla bezúplatně. Mezi nejčastější způsoby bezúplatného nabytí patří:
-
nabytí darem,
-
pořízení z účelového daru,
-
pořízení z
dotace
(z veřejných zdrojů),
-
nabytí z dědictví nebo odkazu,
-
nabytí v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Takto může nezisková organizace nabýt pozemky, nemovitosti, kulturní památky nebo jiný hmotný či nehmotný dlouhodobý majetek.
V předchozím článku byla probrána účetní a daňová specifika pořízení dlouhodobého majetku formou bezúplatného nabytí. V tomto článku budou blíže rozebrány účetní a daňové aspekty užívání bezúplatně nabytého majetku, tedy zejména odepisování.
Pokud je v článku používán pojem vyhláška, myslí se tím vyhláška č. 504/2002 Sb.,4) ve znění k 1. 1. 2016.
Užívání bezúplatně nabytého majetku
Stejně jako u úplatně nabytého dlouhodobého majetku je i u bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku před zahájením užívání třeba stanovit dobu životnosti, tedy jak dlouho bude organizace dlouhodobý majetek využívat. Organizace stanovuje dobu životnosti výhradně podle odhadu nejpravděpodobnější doby užívání, kdy po ukončení této doby dojde k vyřazení majetku. V praxi používaný postup nastavení doby životnosti dle délky odepisování v příslušné daňové skupině dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nelze pro potřeby účetnictví doporučit, protože zejména u nestátních neziskových organizacích většinou skutečně plánovan&eacut