Peněžní plnění pozůstalému v případě smrti zaměstnance

Vydáno: 4 minuty čtení

Jak správně posoudit z hlediska pojištění a daně benefit zaměstnanci dle Kolektivní smlouvy - peněžní plnění pozůstalým v případě úmrtí zaměstnance hrazené ze zisku po zdanění? Částka se může pohybovat v rozmezí od 9 000 000 Kč (podle délky pracovního poměru zemřelého zaměstnance). Řešení jsem hledala v předpisech, níže mám popsané řešení, ale chci si být jistá, aby řešení bylo správně. Pojištění - osvobozeno od pojištění (není to příjem ze závislé činnosti). a) Pozůstalá je také zaměstnanec naší společnosti, která platí zálohovou daň a provádíme jí roční zúčtování daně = osvobozeno od daně na základě zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), podle § 4 odst. 1 písm. k) bod 4 b) . b) Pozůstalá není zaměstnanec naší společnosti = osvobozeno od daně na základě ZDP podle § 4 odst. 1 písm. k) bod 4 + poučení, že pokud má příjem ze závislé činnosti, tak je osvobozena od daně pouze částka ve výši 15 000 Kč a zbývající částku musí zdanit podáním daňového přiznání na finanční úřad (tady nemohu najít ustanovení, které částku 15 000 Kč určuje). c) Pozůstalá není zaměstnanec naší společnosti = osvobozeno od daně na základě ZDP, podle § 4 odst. 1 písm. k) bod 4 + poučení, že pokud nemá příjem ze závislé činnosti, tak je osvobozena od daně celá částka.

Peněžní plnění pozůstalému v případě smrti zaměstnance
Ing.
Martin
Děrgel
ID 17310
Odpověď:
Z právního i daňového hlediska je třeba jednoznačně rozlišit dva typy plnění pozůstalým po zaměstnanci. Zaprvé náhrady při úmrtí zaměstnance na následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vyplácené zaměst