Školné - vysokoškolské studium

Vydáno: 6 minut čtení

Naše společnost se rozhodla, že umožní jednomu z našich zaměstnanců studium na vysoké škole, resp. náklady za studium proplatí. Půjde tedy o zvýšení kvalifikace. Jde o vysokou školu z Mladé Boleslavi - technický obor, přičemž zaměstnavatel i zaměstnanec působí právě v tomto oboru. Je pro uplatnění školného do daňových nákladů nutné, aby byla podepsána se zaměstnancem kvalifikační dohoda (sami na tom netrváme)? Dále máme následující dotaz. Škola smlouvu o studiu uzavřela přímo se zaměstnancem a sdělila nám, že smlouvu uzavírají vždy pouze přímo se studentem (je možné že jim to nařizuje nějaký předpis, o kterém nevíme. Fakturu škola za daný semestr již vystavila na zaměstnavatele se všemi náležitostmi. Bude to možné takto akceptovat za účelem uplatnění výdajů do daňových nákladů?

Školné - vysokoškolské studium
Bc. Ing.
Marcel
Pitterling
Ph. D
ID 17321
Odpověď:
Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), jsou výdaje zaměstnavatele vynaložené na provoz vlastní