Doba neurčitá a nemoc

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnankyni končí 15. 8. pracovní smlouva na dobu určitou, od dubna je v pracovní neschopnosti (nemoc) a stále trvá. Pracovní poměr tedy končí 15. 8. i přesto, že pracovní neschopnost bude dále trvat? Je nějaká ochranná lhůta?

Doba neurčitá a nemoc
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
ID 17330
Odpověď:
V daném případě pracovní poměr skutečně skončí uplynutím sjednané doby a pracovní neschopnost na toto trvání nemá žádný vliv. Je to tedy jiné, než při výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci, pokud do výpovědní doby připadne pracovní neschopnost, která pokračuje i poté, co již pracovní poměr měl skončit. Pro skončení pracovního poměru uplynutím doby určité tedy žádná ochranná doba dána není. Zaměstnavatel bude však i nadále po skončení pracovního poměru předávat okresní správě sociálního zabezpečení potvrzení o trvání pracovní neschopnosti a zajišťovat výplatu nemocenského a při ukončení nemoci předá stejným způsobem OSSZ rozhodnutí lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Související dokumenty