Pořizovací cena majetku

Vydáno: 1 minuta čtení

Nakoupili jsme počítače pro žáky. Na faktuře je i cena za prodlouženou záruku. Bude toto součástí ceny majetku jako třeba doprava?

Pořizovací cena majetku
Ing.
Jan
Ployer
ID 17395
Odpověď:
Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku vymezují prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví. V případě školy se bude jednat o vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, která mimo jiné upravuje účtování příspěvkových organizací.
Dle § 55 odstavec 1 písm. a) uvedené vyhlášky, jsou součástí pořizovací ceny majetku také náklady na poskytnuté záruky. Z toho důvodu musí být i částka hrazená za prodloužení záruky zahrnuta do ceny majetku.